Онцгой

  • Эрчим хүчний систем

    Эрчим хүчний систем

    Эрчим хүчний системд голчлон эрчим хүч үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж, цахилгаан хангамжийн тоног төхөөрөмж орно.Эрчим хүч үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмжид голчлон цахилгаан станцын уурын зуух, уурын турбин, хийн турбин, усны турбин, генератор, трансформатор...
    Цааш унших