Хатуу төлөвт бага температурт литийн батерейны гүйцэтгэл

Хатуу төлөвбага температурт лити батерейбага температурт бага цахилгаан химийн үзүүлэлтүүдийг харуулдаг.Лити-ион батерейг бага температурт цэнэглэх нь эерэг ба сөрөг электродын химийн урвалын явцад дулааныг үүсгэж, электродын хэт халалт үүсгэдэг.Бага температурт эерэг ба сөрөг электродуудын тогтворгүй байдлаас шалтгаалан электролитийн урвалын үр дүнд агаарын бөмбөлөг, литийн тунадас үүсэхэд хялбар байдаг бөгөөд ингэснээр электрохимийн гүйцэтгэлийг устгадаг.Тиймээс бага температур нь батерейны хөгшрөлтийн процессын зайлшгүй үйл явц юм.

Ус зайлуулах температур хэт бага байна

Бага температурт лити-ион батерейг цэнэглэх температур хэт бага байх нь эерэг ба сөрөг электродуудад хор хөнөөл учруулна.Зайг цэнэглэх температур тасалгааны температураас бага байх үед батерейны эерэг электрод урвалд орж дулааны задралд орж, үүссэн хий болон дулаан нь эерэг электрод үүссэн хийд хуримтлагдан эсийг тэлэх шалтгаан болдог.Хэрэв цэнэглэх явцад температур хэт бага байвал шон тогтворгүй болно.Сөрөг электрод ба эерэг электродын үйл ажиллагааг хадгалахын тулд зайг тасралтгүй цэнэглэх шаардлагатай тул цэнэглэх үед эерэг электродын идэвхтэй материалыг аль болох тодорхой байрлалд байлгах хэрэгтэй.

Хүчин чадлын бууралт

Батерейны хүчин чадал нь бага температурт эргэлдэж байх үед илүү хурдан муудаж, батерейны ашиглалтад ихээхэн нөлөөлдөг.Бага температурт цэнэглэх нь эерэг ба сөрөг электродуудын эзлэхүүнийг хэт их хэмжээгээр өөрчлөхөд хүргэдэг бөгөөд энэ нь литийн дендрит үүсэхэд хүргэдэг бөгөөд ингэснээр батерейны гүйцэтгэлд нөлөөлдөг.Цэнэглэх/цэнэглэх мөчлөгийн үед хүч чадал алдагдах, хүчин чадал муудах нь батерейны ашиглалтын хугацаанд нөлөөлдөг гол хүчин зүйл бөгөөд өндөр температурт LiCoSiO 2 катод ба LiCoSiO 2 катод задрах нь хатуу электролитийн хамт хий, бөмбөлөг үүсгэдэг. зайны ашиглалт.Бага температурт эерэг ба сөрөг электродуудын электролиттэй урвалд орох нь батерейны мөчлөгийн явцад эерэг ба сөрөг электродуудыг тогтворгүй болгох бөмбөлөгүүдийг үүсгэдэг бөгөөд ингэснээр батерейны багтаамж хурдан мууддаг.

Амьдралын мөчлөг

Циклийн ашиглалтын хугацаа нь батерейны цэнэггүй байдал болон цэнэглэх явцад литийн ионы агууламжаас хамаарна.Лити ионы өндөр концентраци нь батерейны эргэлтийн гүйцэтгэлийг саатуулдаг бол литийн бага концентраци нь батерейны эргэлтийн гүйцэтгэлийг саатуулна.Бага температурт цэнэглэх нь электролитийг хүчтэй урвалд оруулж, эерэг ба сөрөг электродын урвалд нөлөөлж, эерэг ба сөрөг электродын идэвхтэй бодисын харилцан үйлчлэлд нөлөөлж, сөрөг электрод урвалд орж, их хэмжээний хий үүсгэдэг. ус, ингэснээр батерейны дулааныг нэмэгдүүлдэг.Лити ионы концентраци 0.05% -иас бага байвал мөчлөгийн хугацаа нь өдөрт ердөө 2 удаа;Батерейны цэнэглэх гүйдэл 0.2 A/C-аас их байвал циклийн систем өдөрт 8-10 удаа, лити дендрит 0.05% -иас бага байвал циклийн систем өдөрт 6-7 удаа цэнэглэх боломжтой. .

Батерейны гүйцэтгэл буурсан

Бага температурт литий ион батерейны сөрөг электрод ба диафрагмд усны алдагдал үүсэх бөгөөд энэ нь батерейны циклийн гүйцэтгэл, цэнэглэх хүчин чадал буурахад хүргэдэг;эерэг электродын материалын туйлшрал нь мөн сөрөг электродын материалын хэврэг хэв гажилтыг үүсгэж, торны тогтворгүй байдал, цэнэгийн дамжуулалтын үзэгдлийг үүсгэдэг;электролитийн ууршилт, дэгдэмхийжилт, десорбци, эмульсжилт, тунадасжилт нь батерейны мөчлөгийн гүйцэтгэлийг бууруулахад хүргэдэг.LFP батерейнд цэнэгийн болон цэнэгийн тоо нэмэгдэхийн хэрээр батерейны гадаргуу дээрх идэвхтэй материал аажмаар буурч, идэвхтэй материалын бууралт нь батерейны багтаамж буурахад хүргэдэг;цэнэглэх, цэнэггүй болгох процессын явцад цэнэглэх ба цэнэгийн тоо нэмэгдэхийн хэрээр интерфэйс дэх идэвхтэй материал нь бат бөх, найдвартай батерейны бүтцэд дахин угсарч, батерейг илүү бат бөх, аюулгүй болгодог.


Шуудангийн цаг: 2022 оны 11-р сарын 15