Компанийн соёл

Сюаньли хүмүүсийн хэв маяг нь:

Өөрийнхөө чадах бүхнээ хийж, тасралтгүй сайжруулахыг шаардах;Үргэлж шинийг санаачилж, үр дүнтэй шинэчлэл хийхийг шаарддаг.

Сюаньлигийн үндсэн үнэт зүйлс:

Эхлээд хэрэглэгч, нэгдүгээрт чанар, шилдэгийг эрэлхийлэх, үнэнч байх, багаар ажиллах, хувь хүнийг хүндэтгэх.

Компанийн алсын хараа:

Дараагийн таван жилд дэд үйлдвэрт

Жишиг аж ахуйн нэгж байхын тулд мэргэшсэн, боловсронгуй, гүнзгий бөгөөд өргөн цар хүрээтэй байх ёстой.

f860b73f